รายการเบอร์ติดต่อ โรงงาน 091-959-9919 081-132-5151 096-995-5666|thaistoneshop@gmail.com
หินเทียม หินประยุกต์ Artificial Stone 2018-04-13T19:56:14+07:00

หินเทียม ตกแต่งผนัง

ในปัจจุบัน มีผู้นิยมใช้ หินเทียม หินประยุกต์ ทดแทนการใช้ หินธรรมชาติ มากยิ่งขึ้น เนื่องจาก หินเทียม หินประยุกต์ มีน้ำหนักเบา และ สามารถป้องกันการเกิดเชื้อรา ตระไคร้น้ำได้ดี และ หินเทียม สามารถติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอก คงทนได้ดี ต่อทุกสภาพอากาศ และ Thaistoneshop ยังมีสินค้าประเภท อิฐเทียม อิฐโบราณ ซึ่งเป็น อิฐสังเคราะห์ อิฐประดิษฐ์ ที่ให้ความสวยงาม เพื่อเพิ่มความหรูหรา คลาสสิค ให้กับตัวอาคารได้เป็นอย่างดี

รุ่นวินเทจ

รหัสสินค้า | VT-018

รหัสสินค้า | VT-018

รหัสสินค้า | VT-019

รหัสสินค้า | VT-019

รหัสสินค้า | VT-020

รหัสสินค้า | VT-020

รหัสสินค้า | VT-021

รหัสสินค้า | VT-021

รหัสสินค้า | VT-022

รหัสสินค้า | VT-022

รหัสสินค้า | VT-023

รหัสสินค้า | VT-023

รหัสสินค้า | VT-024

รหัสสินค้า | VT-024

รหัสสินค้า | VT-025

รหัสสินค้า | VT-025

รหัสสินค้า | VT-026

รหัสสินค้า | VT-026

รุ่นคลาสสิค

รหัสสินค้า | CL-027

รหัสสินค้า | CL-027

รหัสสินค้า | CL-029

รหัสสินค้า | CL-029

รหัสสินค้า | CL-6150

รหัสสินค้า | CL-6150

รุ่นคันทรี่

รหัสสินค้า | CT-031

รหัสสินค้า | CT-031

รหัสสินค้า | CT-032

รหัสสินค้า | CT-032

รหัสสินค้า | CT-033

รหัสสินค้า | CT-033

รหัสสินค้า | CT-034

รหัสสินค้า | CT-034

รหัสสินค้า | CT-035

รหัสสินค้า | CT-035

เออร์เบิ้น (โมเดิร์น)

รหัสสินค้า | UB-012

รหัสสินค้า | UB-012

รหัสสินค้า | UB-014

รหัสสินค้า | UB-014

รหัสสินค้า | UB-015

รหัสสินค้า | UB-015

หินเทียมภูผา

รหัสสินค้า | QR-82

รหัสสินค้า | QR-82

รหัสสินค้า | QR-84

รหัสสินค้า | QR-84

รหัสสินค้า | QR-85

รหัสสินค้า | QR-85

รหัสสินค้า | MT-46

รหัสสินค้า | MT-46

รหัสสินค้า | MT-47

รหัสสินค้า | MT-47

รหัสสินค้า | MT-48

รหัสสินค้า | MT-48

หินเทียม Toscana

รหัสสินค้า | ST-061

รหัสสินค้า | ST-061

รหัสสินค้า | ST-062

รหัสสินค้า | ST-062

รหัสสินค้า | ST-063

รหัสสินค้า | ST-063

รหัสสินค้า | ST-065

รหัสสินค้า | ST-065

รหัสสินค้า | ST-066

รหัสสินค้า | ST-066

รหัสสินค้า | ST-067

รหัสสินค้า | ST-067

รหัสสินค้า | ST-068

รหัสสินค้า | ST-068

รหัสสินค้า | ST-069

รหัสสินค้า | ST-069

รุ่นคลาสเซิล

รหัสสินค้า | CS-601

รหัสสินค้า | CS-601

รหัสสินค้า | CS-602

รหัสสินค้า | CS-602

รหัสสินค้า | CS-602

รหัสสินค้า | CS-606

รุ่น LS

รหัสสินค้า | LS-075

รหัสสินค้า | LS-075

รหัสสินค้า | LS-076

รหัสสินค้า | LS-076

รหัสสินค้า | LS-077

รหัสสินค้า | LS-077

รุ่น ยูโรเปี้ยน

รหัสสินค้า | ES-053

รหัสสินค้า | ES-053

รหัสสินค้า | ES-054

รหัสสินค้า | ES-054

รหัสสินค้า | ES-055

รหัสสินค้า | ES-055

รหัสสินค้า | ES-056

รหัสสินค้า | ES-056

รุ่น River Rock

รหัสสินค้า | RR-080

รหัสสินค้า | RR-080

รหัสสินค้า | RR-081

รหัสสินค้า | RR-081

รหัสสินค้า | RR-087

รหัสสินค้า | RR-087

รุ่น Grand Castle

รหัสสินค้า | GC-612

รหัสสินค้า | GC-612

รหัสสินค้า | GC-613

รหัสสินค้า | GC-613

รหัสสินค้า | GC-614

รหัสสินค้า | GC-614

รุ่น MV

รหัสสินค้า | MV-57

รหัสสินค้า | MV-57

รหัสสินค้า | MV-58

รหัสสินค้า | MV-58

รหัสสินค้า | MV-59

รหัสสินค้า | MV-59